Готова ли Украина к зиме?! Отчет по регионам. "Абзац!" 22.11.2013